ข้อคิดเพื่อครอบครับที่อบอุ่น

ข้อคิดเพื่อครอบครัว
อ . เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
 
1.   ข้อสำคัญ ของการเลือกคู่ คือ   เราไม่ได้เลือกใครเพราะเขาสมบูรณ์แบบ แต่

เพราะเขามีจุดดีหลัก ๆที่เราประทับใจ   ส่วนจุดอ่อนด้อยนั้นเป็นส่วนปลีกย่อยที่เรา

สามารถยอมรับได้อย่างไม่ยากเย็น
 
2.   ในความเป็นจริง ไม่มีใครดีเลิศสมบูรณ์แบบ   ถ้าเรามอง ไม่เห็นจุดอ่อนด้อยของ

เขาเลย นั่น แสดงว่า   เรายังไม่รู้จักเขาอย่างแท้จริง หรือไม่   เราก็กำลังตกอยู่ใน

ความหลงใหลจนไม่ลืมหูลืมตา
 
3.   การแต่งงาน คือ การผูกพันกันด้วยหัวใจ   ไม่ใช่เพียงร่างกายและยิ่งไม่ใช่การ

แลกเปลี่ยนผลประโยชน์เชิงธุรกิจ   
 
4.   คนที่แต่งงานเพราะความเหงา จะยิ่งเหงาหนักเป็น 2 เท่า แต่งงานแบบคลุมถุงชน

ก็มีแนวโน้มว่า ชีวิตจะมืดมนไปอีกนาน   
 
5.   ความสุข ความทุกข์ ครึ่งหนึ่งอยู่ที่ชีวิตหลังแต่งงาน   คิดให้ดีก่อนที่จะเลือกใคร

มาเป็นคู่ชีวิต   ...
 
6.   บ้านจะเล็กหรือใหญ่ ไม่สำคัญ แต่ "ความรัก " ต้องใหญ่ญที่สุดในบ้าน   
 
7.   คำว่า " รัก " พูดมากไป ย่อมดีกว่า พูดน้อยไป ...   
 
8.   เมื่อเรา ทำผิด .... จง " ขอโทษ " เมื่อเขา ทำผิด .... จง " ให้อภัย "
 
9.  ชีวิตแต่งงาน คือ ชีวิตแห่งการปรับตัว   ถ้าไม่คิดจะปรับตัวเข้าหาใคร อยู่เป็นโสด

ไป   ก็ดีกว่า ...
 
10.   ยอมเป็นผู้แพ้ ดีกว่า   เป็นผู้ชนะที่ยืนอยู่ท่ามกลางซากชีวิตสมรสที่หักพัง ...
 
11.  " แก้ตัว " .... ช่วยอะไรไม่ได้   " แก้ไข " ....... ช่วยได้ทุกอย่าง ...
 
12.   เมื่อมีปัญญหาในครอบครัว   อย่าลืมใช้ความรักและหลักเหตุผลเป็นกรรมการ

ตัดสิน ไม่ใช้ อารมณ์   หรืออาวุธ ..
 
13.   งอนแต่พองาม ... ก็งามดี แต่งอนเกินพอดี   ก็เกินงาม ...
 
14.   ต่างคนต่างแข็ง ไม่มีใครยอมอ่อนข้อต่อกัน ... บ้าน ... ก็ คงไม่ต่างอะไรกับ

สนามรบ   
 
15.   เมื่อสามีอ่อนแอ ไม่รับบทบาทผู้นำ ความสับสนวุ่นวาย ก็ตามมา   หรือเมื่อ

ภรรยา พยายามแย่งบทบาทการนำจากสามี ชีวิตครอบครัวก็รอดยาก   
 
16.   ความไม่ซื่อสัตย์ ต่อกันเพียงครั้งเดียว   ก็อาจสั่นคลอนความไว้วางใจที่มีให้กัน

ได้ ท้ายที่สุด ชีวิตคู่ก็จบลงด้วยความแตกร้าว   ยากเยียวยา
 
17.   ความเห็นแก่ตัว สนใจแต่ปัญหา อารมณ์ ความรู้สึก   และความสนใจของตัว

เองชีวิตคู่ ก็อยู่ด้วยกันยาก
 
18.   ก่อหนี้สินจนล้นพ้นตัว   ครอบครัวก็มีแต่ความตึงเครียดทุกเช้าเย็น
 
19.   เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด   หรือทั้งสองฝ่ายเรียกร้องและคาดหวังจากกันและกันมาก

เกินพอดี   ปัญหาก็จะมีเรื่อยไป … ไม่สิ้นสุด
 
20.   ควรตระหนักว่า ... ภรรยา   ไม่ใช่ผู้ปรนนิบัติรับใช้สามี แท้จริงแล้ว สามีภรรยา   

ควรเอาใจใส่ดูแลกันและกันอย่างดีที่สุด ... ย่อมดีกว่า
 
21.   ไม่มีอะไร ทำให้ภรรยาปวดร้าวใจ มากเท่าการค้นพบว่า   สามีมีหญิงอื่นในหัวใจ
 
22.   รักเดียว ... ใจเดียว ไม่ใช่เรื่องเชย   แต่เป็นเรื่องดีที่ สามีทุกคนในโลกควร

กระทำ   
 
23.   การขอโทษภรรยาเมื่อทำผิด ไม่ใช่เรื่องเสียศักดิ์ศรี   แต่เป็นศักดิ์ศรีของสามี ...

ที่แท้จริง   
 
24.   ไม่ควรมองว่า งานดูแลบ้าน เป็นความรับผิดชอบของภรรยา   สามีควรมีส่วน

ช่วยแบ่งเบาภาระอย่างสุดความสามารถเสมอ   
 
25.   สรีระรูปร่างหน้าตา ที่เปลี่ยนไปของภรรยา   ไม่ควรเป็นเหตุให้ความรักในหัวใจ

ของสามีจืดจางลงแม้แต่น้อย
 
26.   ควรระลึกอยู่เสมอว่า ... การนำครอบครัวนั้น คือ   การนำโดยเห็นผลประโยชน์

ของครอบครัวเป็นหลักไม่ใช่ เพื่อความสุข   ความพึงพอใจของตนเอง
 
27.   ภรรยาที่ดี ควรสนับสนุนสามีให้ก้าวไกลในชีวิต   ไม่ใช่ดึงรั้งให้หยุดอยู่กับที่

หรือถอยหลัง
 
28.   ภรรยาที่ดี   ไม่ควรใช้วิธีการบีบบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้สามีตัดสิน

ใจตามความคิดของตน
 
29.   ในสถานการณ์หน้าสิ่ว หน้าขวาน สามีต้องการภรรยาที่สงบนิ่ง   ช่วยกันคิดหา

ทางออก ไม่ใช่ภรรยาที่เอาแต่โวยวาย ตีโพย ตีพายหรือร้องไห้ฟูมฟาย   โดยปล่อย

ให้เขาต้องแบกภาระหนักอึ้งเพียงลำพัง   
 
30.   การไม่ตีลูก เพราะกลัวลูกเจ็บ เมื่อยังเป็นเด็ก   กลับจะ ทำให้เขาเจ็บปวดยิ่งกว่า

เมื่อเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างปัญญหา   และถูกลงโทษ . .. จากสังคม
 
31.   ช่องว่างระหว่างวัย .. ระหว่างรุ่น ... ย่อมไม่มี   ถ้าพ่อแม่ตระหนักถึงความสำคัญ

? และใช้ความพยายามที่มากพอ วิธีที่ดีที่สุด คือ   พ่อแม่ควรวางแผนเพื่อป้องกันปัญ

? หาที่อาจเกิดกับลูก   ไม่ใช่ตามแก้ปัญ ? หาเมื่อเกิดขึ้นแล้ว
 
32.   พึงตระหนักว่า ลูกไม่ใช่ดินน้ำมัน ที่พ่อแม่   อยากจะปั้นให้เขาเป็นอะไรก็ได้

ตามใจชอบ   เขาย่อมมีจิตใจที่มีเอกลักษณ์แห่งความชอบ   ความสนใจที่แตกต่าง

ไปจากพ่อแม่ได้เสมอ

Post Comment

Comment

Statistic

Date posted: 10 years ago.
Date modified: 10 years ago.
Overall Viewed: 23,702 times
Monthly Viewed: 434 times
Rated: 0 times
Favorited: 2 times
Commented: 0 times
Player

Advertise

TSWriter.com - Reader and Writer Community. - Terms of Use and Disclaimer - Advertisement

©2009 All Rights Reserved.